Istoria şcolii

Istoria şcolii

În anul 1901, pe malul Stâng al Someşului s-a înfiinţat prima şcoală de stat nr. 3 din marginea Sătmarului – cu predare în limba maghiară.

       În anii 1913, 1914 şcoala primeşte numele de „Kültelki Iskola”. 1919 – 1920  şcoala se transformă in „Scoala primară de stat cu predare în limba română”, când apare si prima clasa a V-a .

Anii 1935–1936 debutează cu câteva noţiuni noi, conducătorii claselor se numesc diriginţi şi învăţători.

      În perioada dictatului de la Viena 1940 – 1941, şcoala primeşte numele de „Szatmárnémeti 5 Sz. Méntelepi Magyar Királyi Állami Iskola”.

       După al II-lea Război Mondial se revine la denumirea de Şcoala Primară nr.5, astfel în anul 1948, considerat anul reformei învăţământului se reînfiinţează clasele V-VI-VII, în cadrul „Şcolii de 7 ani”. Anul este împărţit în semestre, iar în loc de matricole apar fişele „Mironescu Mera”. La încheierea anului şcolar fiecare clasă susţine examen, iar clasa a VIII-a examen de absolvire.

      În anul şcolar 1946-1947 se înfiinţează clase complementare cu profil agricol. Inspectoratul Şcolar Judeţean era condus de înv. Ştefan Şteţiu.

      În anul 1956 şcolii de pe B-dul Cloşca i se atribuie denumirea de “Şcoala de 7 ani  nr.6 cu limba de predare română şi maghiară”.

      În anul şcolar 1963-1964 datorită numărului foarte mare de elevi (886 repartizaţi în 29 de clase), cu sprijinul Ministerului Învăţământului s-a alocat suma de 1650 lei, pentru construirea noii clădiri, care începe la 10 ianuarie 1964. Astfel în toamna anului 1964, la 15 septembrie inspectorul general de atunci, prof. Andrei Paroliseanu taie panglica tricoloră de inaugurare a noii clădiri.

Odată cu Revoluţia din decembrie 1989 Şcoala Generală Nr.6 Satu Mare, primeşte la data de 29 decembrie 1989 denumirea de “Şcoala cu clasele I-VIII „Mircea Eliade”, denumire sub care funcţionează şi în prezent. Cele două corpuri de clădire cuprind un număr de 42 săli de clasă.

În anul 1973 s-a dat în folosinţă o sală de sport cu suprafaţa de 428 mp.Şcoala este racordată la reţeaua de apă şi canalizare, iar încălzirea este asigurată de la centrala proprie. În prezent la şcoala noastră sunt cuprinşi un număr de 1018 elevi din care la secţia română 760 elevi iar la secţia maghiară 258 elevi. În ciclul primar sunt cuprinşi 508, iar in ciclul gimnazial 510.

         Şcoala este încadrată cu 67 cadre didactice din care 28  învăţători şi 38 profesori. Numărul de titulari este de 67 care în majoritate sunt cu gradul didactic I şi foarte bine pregătiţi profesional.În anul şcolar 1968-1969 se înfiinţează clasele IX-X care rămân până în anul 1974.

         Cel mai mare număr de elevi care ajung să frecventeze Şcoala Generală Nr.6 a fost de 2409 în 71 de clase în anul 1980-1981 an în care se înregistrează rezultate deosebite în activitatea didactică. Şcoala cu clasele I-VIII „Mircea Eliade” este situată în municipiul Satu Mare, în cartierul Micro 14, situat pe malul stâng al râului Someş.

Clădirea şcolii este compusă din din două corpuri. Corpul A dat în folosinţă în anul 1964, iar corpul B în anul 1969. Şcoala este dotată cu 12 cabinete de specialităţi, 3 laboratoare, un cabinet de consiliere si orientare scolară şi o sală festivă. Şcoala noastră fiind situată pe râul Someş, întregul colectiv al şcolii consideră acest râu, cu toate capricile sale, ca făcând parte integrantă din viaţa noastră de zi cu zi.

 

Telefon gratuit

Telefon gratuit destinat tuturor celor interesati de inscrierea in clasa pregatitoare si in clasa a I-a in anul scolar 2012-2013 (Luni-Vineri, 08.00-16.00)Telefon gratuit destinat tuturor celor interesaţi de înscrierea în clasa pregătitoare şi în clasa a I-a în anul scolar 2012-2013
(Luni-Vineri, 08.00-16.00)

Inspectoratul Şcolar Satu Mare

Inspectoratul Scolar Satu Mare

Ministerul Educaţiei Naţionale

Ministerul Educaţiei Naţionale

Comunitatea cadrelor didacticecomunitatea online a cadrelor didactice

©2021 Şcoala Gimnazială Mircea Eliade Satu Mare

Search