Baza materială a şcolii

Baza materială a şcolii

 Structura bazei materiale

 

Scoala gimnaziala „Mircea Eliade” cuprinde 3 corpuri de clădire:

 • corpul A – cu săli de clasă, laboratoare, cabinete are 2 etaje; suprafaţa construită este de  855  m2
 • corpul B – cu sali de clasa, cabinete, sala festiva, atelier are 2 etaje; suprafaţa construită este de 777  m2  
 • corpul C – cuprinde săla de sport a scolii cu vestiarele; suprafaţa construită este de 626  m2
 • Constructii anexe 54 m2

    În toata şcoala s-a zugravit exteriorul, s-au facut igienizari interioare au fost schimbate toate geamurile şi uşile cu tâmplărie pvc;  o parte dintre holurile, sălile de clasa şi cabinetele,precum si sala de sport au fost recondiţionate, fiind in curs aducerea lor la standarde moderne si dotarea cu materiale didactice şi mobilier nou.

Transformările au fost realizate începând cu anul financiar 2005 şi continua si în  prezent.

Paralel cu dezvoltarea bazei tehnico-materiale s-a pus un accent deosebit pe procesul instructiv - educativ, insistându-se asupra calităţii şi mai puţin a cantităţii, un factor important reprezentându-l seriozitatea angajaţilor şi nu în ultimul rând disciplina elevilor,prevenirea absenteismului si a abandonului scolar.

Scoala „Miercea Eliade” cuprinde 2 corpuri de clădirecu:

  • 53 de săli de clasa vezi album foto
  • 10 laboratoare si cabinete (biologie, chimie, fizică, geografie  ,Lb. romana, lb. engleza,istorie ,religie si un laborator de informatică

 

 • Sală de sport modernă  cu o suprafata de 626 m2,de 1 teren de sport cu o suprafaţă totală de ......m2, amenajate pentru următoarele discipline sportive: fotbal, handbal, baschet, tenis, gimnastica, dans sportiv.

 • Sală festivă

 • Cabinet al  Consiliului  elevilor
 • Cabinet consilere si orientare scolara poza

 • Cabinet de spirijin pentru elevii cu cerinte educationale speciale 

 • Comisia pentru evaluarea  si  evaluarea calitatii CEAC

 • Şcoala mai pune la dispoziţia elevilor şi o bibliotecă cu 14470 de volume si o sala de lectura care ajută la lărgirea orizontului cultural al elevilor

 • Sala profesorală 

 • Birou director 

 • Birou directori adjuncti

 • Departament contabilitate 

 • Secretariat 

 • Administratie patrimoniu

 • Cabinet medical 

 • Atelier mecanic 

 • Sistem de supravegherecu camere video

Telefon gratuit

Telefon gratuit destinat tuturor celor interesati de inscrierea in clasa pregatitoare si in clasa a I-a in anul scolar 2012-2013 (Luni-Vineri, 08.00-16.00)Telefon gratuit destinat tuturor celor interesaţi de înscrierea în clasa pregătitoare şi în clasa a I-a în anul scolar 2012-2013
(Luni-Vineri, 08.00-16.00)

Inspectoratul Şcolar Satu Mare

Inspectoratul Scolar Satu Mare

Ministerul Educaţiei Naţionale

Ministerul Educaţiei Naţionale

Comunitatea cadrelor didacticecomunitatea online a cadrelor didactice

©2021 Şcoala Gimnazială Mircea Eliade Satu Mare

Search