Regulamente

Regulamente


Regulamentul intern pentru personalul didactic

Art.1-Personalul didactic de predare are obligatia de a cunoeste si respecta, sub semnatura, Regulamentul de organizare si functionare al unitatilor de invatamantpreuniversitar si Regulamentul intern.In afara de aceste doua documente, pentru o cat mai buna desfasurarea activitatilor scolii, trebuie respectate urmatoarele:

Art.2- Personalul didactic de predare are obligatia de a efectua serviciul pe scoala in conformitate cu urmatoarele atributii: 

Vezi detalii:

 

Regulament intern pentru personalul nedidactic si didactic auxiliar

Art.1.

(1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.

(3) Secretariatul asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor de curs. 

 Vezi detalii:

 

Regulamentul intern pentru elevi

 

Dobândirea calităţii de elev 

 Art.1. Dobândirea calităţii de elev al şcolii se face în conformitate cu art. 91-92 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Exercitarea calităţii de elev

Art.2. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile curriculare şi extracurriculare existente în programul şcolii.

Art.3. Frecventarea tuturor cursurilor prevăzute în orar este obligatoriu pentru fiecare elev.

Vezi detalii:

 

Telefon gratuit

Telefon gratuit destinat tuturor celor interesati de inscrierea in clasa pregatitoare si in clasa a I-a in anul scolar 2012-2013 (Luni-Vineri, 08.00-16.00)Telefon gratuit destinat tuturor celor interesaţi de înscrierea în clasa pregătitoare şi în clasa a I-a în anul scolar 2012-2013
(Luni-Vineri, 08.00-16.00)

Inspectoratul Şcolar Satu Mare

Inspectoratul Scolar Satu Mare

Ministerul Educaţiei Naţionale

Ministerul Educaţiei Naţionale

Comunitatea cadrelor didacticecomunitatea online a cadrelor didactice

©2021 Şcoala Gimnazială Mircea Eliade Satu Mare

Search