CLASA a V-a INTENSIV ENGLEZĂ

Deoarece numărul candidaților înscriși pentru secția română nu depășește numărul de locuri aprobate, testarea din data de 30.06.2023 NU SE SUSȚINE, toți cei înscriși se consideră ADMIȘI.

Pentru secția maghiară, TESTAREA SE VA SUSȚINE în data de 30.06.2023. Candidații sunt așteptați la ora 8:30 la școală. Proba scrisă începe la ora 09:00, iar Proba orală la ora 11:00. REZULTATE INIȚIALE!!!


 Stimați părinți, începând de mâine, 14 iunie 2023 (până în 23 iunie), vă așteptăm la secretariatul școlii pentru completarea CERERII de  ÎNSCRIERE! 


anunt 5 C

Conform Planului de şcolarizare aprobat de ISJ Satu Mare nr. 2291/08.05.2023, ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE” SATU MARE organizează, în anul şcolar 2023-2024, două clase de predare a unei limbi moderne în regim intensiv, pentru care înscrierea se face pe baza opțiunilor exprimate în scris de către părinții/ tutorii legali instituiți ai elevilor:  

anunt 5A

   Clasa a V-a A,   

intensiv engleză

secția română, 

  24 locuri  

Clasa a V-a C, 

intensiv engleză

secția maghiară,

17 locuri

 


CALENDAR ADMITERE - sesiunea 2023:

Perioada de înscriere: 14 - 23 iunie 2023Data examen: 30 iunie 2023

  • ora 09:00 - proba scrisă (timpul efectiv este de 1 oră) Accesul în sălile de clasă se realizează în intervalul de timp: 08:40-08:55 

    Candidaţii (elevii înscriși) sunt repartizați în bănci, în ordine alfabetică.

  • ora 11:00 - proba orală Accesul în sala de clasă se realizează pe grupe, conform programării stabilite de prof. evaluatori.

Afișarea rezultatelor inițiale: Se va realiza, ANONIMIZAT, în data de 2 iulie 2023, ora 10:00.

Codurile de anonimizare vor fi înmânate, pe bază de semnătură, părintelui/tutorelui legal însoțitor, după începerea probei scrise. 

Eventualele contestații: Se depun, pe bază de cerere tip, la secretariatul şcolii în data de 2 iulie 2023, între orele 12:00-16:00..

Punctajul obținut de candidat după reevaluarea lucrării scrise rămâne definitiv. În conformitate cu legislația în vigoare, la proba orală NU se admit contestaţii! 

Rezultatele FINALE după contestaţii, se afișează în 3 iulie 2023, ora 12:00.

 

Alte informații importante pentru elevi şi părinți: 

✓ Elevii vor avea asupra lor instrumente de scris şi carnetul de elev, vizat de unitatea școlară de proveniență;

✓ Lucrarea se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră;

✓ Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare;

✓ Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen;

✓ Este interzis accesul părinților în săli.

 

PROBELE DE CONCURS ȘI STRUCTURA SUBIECTELOR  

Probele de concurs și structura subiectelor sunt cele prevăzute de Procedura MEN nr. 32530 / 27.05.2019, privind organizarea şi desfășurarea testului de competență lingvistică  pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbimoderne de circulație internațională:

PROBA scrisă

 

PROBA orală

  • Timp de lucru - 1 oră

  • Redactarea unui text de 50–75 cuvinte pe o temă dată și demonstrează, atât capacitatea de exprimare în scris, cât și însușirea principalelor funcții comunicative/acte de limbaj, conform standardelor curriculare de performanță, prevăzute de programa școlară pentru clasele a III a şi a IV-a, în vigoare.

 
  • Proba orală se va desfășura în runde de 4, 6 sau 8 elevi. Toți elevii dintr-o rundă  vor rămâne în sala de examen până la examinarea tuturor elevilor din runda  respectivă. În cazul în care pentru ultima rundă nu se poate asigura un număr par  de elevi, realizarea dialogului interactiv din Etapa a II-a se va face între 3 elevi și în  acest caz se va prelungi timpul de pregătire a dialogului cu 2 minute.  

  • Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba modernă studiată. Textul înscris pe biletul de testare trebuie să fie selectat dintr-unul dintre manualele  alternative pentru clasele a III-a și a IV-a. Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înțelegerea globală şi detaliată a textului citit. Elevii din fiecare rundă extrag un bilet din setul de bilete pregătite pentru Etapa I. După 5 minute de la extragerea biletului de către ultimul elev din runda respectivă, se trece la  examinarea elevilor în ordine alfabetică. 

  • Etapa a II-a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator. Elevii (în perechi numite de  comisie) extrag un bilet pentru fiecare pereche, pregătesc interacțiunea verbală  timp de 3-5 minute și apoi prezintă conversația în fața comisiei.

 

RESURSE - Reading & Comprehension

AnimalsFruits; Jobs/ProfessionsVegetablesPetsFamily & ClothesShort StoriesLong Stories 1Long Stories 2Long Stories 3Long Stories 4Long Stories - PAST SIMPLECharacter Stories - PAST SIMPLE

Search