Logo

Duminică, Mai 26, 2019

Graficul simulărilor pentru examenele naţionale

Купить СНПЧ А7 Йошкар-Ола, оперативная доставка

Vă informăm că Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare organizează în centrele CCD, la nivelul fiecărui judeţ, în perioadele 17, 18,23, 24, 25 martie 2012 şi 30, 31 martie- l, 5, 6 aprilie 2012. sau în alte perioade stabilite la nivel judeţean, dar pănă la data de 14 aprilie 2012,activitatea de formare a profesorilor pentru disciplinele: Matematica, Fizica,Biologia, Socio-umane, Religie, disciplinele din aria curriculară Arte,Informatica, Limba şi literatura romănă, Limbile moderne, Chimia, Istoria, Geografia, din cadrul activităţii 10. Formarea inspectorilor de specialitate pentru aplicarea pachetelor educaţionale, subativitatea 10.20.

img src="/images/Image_for_content/photo/7.jpg" border="0" alt="GRAFICUL SIMULARILOR PENTRU EXAMENELE NATIONALE" width="400" height="300" style="margin: 3px; float: left;" />

Bacalaureat:

  • 22.01.2013-Proba E a)
  • 25.01.2013- Proba E b)
  • 28.01.2013-Proba E c)
  • 30.01.2013 Proba E d)

Evaluare nationala:

  • 22.01.2013- Limba si literatura romana
  • 25.01.2012- Limba si literatura materna
  • 28.01.2012 -Matematica

 
Formarea în cascadă a profesorilor, prevăzută în proiectul: "Competenţe Cheie TIC  în Curriculumul Şcolar" ID 4615.Persoanele formate în fiecare judeţ sunt persoane-resursă pentru următoarea activitate din proiect: 11. "Pilotarea implementării pachetului educaţional", urmănd ca în perioada 23-27 aprilie 2012 să piloteze la clasele de elevi cunoştinţele acumulate prin programul de formare la nivelul judeţului.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea şi restructurarea sistemului de învăţământ preuniversitar prin adaptarea currtculumului la cerinţele societăţii actuale, care necesită utilizarea şi perfecţionarea continuă a competenţelor TIC.În vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului şi pentru a sprijini procesul de pilotare în implementarea acestui proiect în fiecare judeţ, vă rugăm să transmiteţi situaţia privind grupul ţintă, ELEVI, atât în macheta ataşată pentru fiecare scoală din judeţ aflată în eşantion cât şi materialele pe suport de hârtie: formularul grupului ţintă, declaraţia de consimţământ, adeverinţă colectivă de la şcoală prin care se certifică faptul că elevii aparţin şcolii din eşantion.

Această machetă căt şi materialele pe suport de hârtie vor fi trimise de către directorul fiecărei şcoli pilotate persoanei de contact de la Casa Corpului Didactic, până la data de 06 aprilie 2012.

La îndeplinirea acestei activităţi vor contribui şi coordonatori! Judeţeni responsabili cu monitorizarea activităţii de formare şi a activităţii de pilotare de la nivelul fiecărui judeţ.

Despart


: