Logo

Vineri, Februarie 22, 2019

Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2018-2019

Planul de scolarizare  An scolar 2018-2019


 Plan de scolarizare 2018 2019

Ciclul primar se desfasoară pe o perioadă de 5 ani şcolari, respectiv, clasele pregătitoare, I, a II-a, a III-a şi a IV-a.

        Clasa pregătitoare este o etapa nouă în parcursul şcolar al elevilor, implementată pentru prima dată în România în cursul anului şcolar 2018-2019.

        Aceste clase funcţionează în săli special amenajate  şi dotate, din fonduri ministeriale, cu mobilier ergonomic ce respectă normele sanitare în vigoare. In săli există spaţii speciale de relaxare dotate cu saltele, jocuri colective şi jucării. Materialele didactice utilizate în procesul de instruire şi educare sunt în conformitate cu caracteristicile psiho-pedagogice specifice vârstei.

        În băi s-au făcut modificări la toalete şi chiuvete pentru a putea fi utilizate optim şi de către cei mici.

        Spaţiile comune din şcoală ( coridoare, casa scărilor) sunt supravegheate video, iar intrarea persoanelor străine în şcoală se poate face doar după o legitimare prealabilă.Aceste măsuri contribuie la sporirea siguranţei elevilor în incinta şcolii.

        Cadrele didactice care predau la aceste clase au urmat cursuri de perfecţionare specifice,  pentru a-şi putea adapta demersul didactic la specificul claselor pregătitoare astfel ca acesta să aibă un randament maxim.

        După orele de curs, la solicitarea expresă a părinţilor, se poate organiza programul ,,Şcoală după şcoală ’’.

Acte necesare: 
  • Certificatul de naştere al copilului: original şi copie
  • cartea de identitate a unuia dintre părinţi sau tutore legal: original şi copie
  • adeverinţă că este apt pentru şcoală şi dovadă de vaccinare de la medicul de familie
  • dosar

                                                                  Director, MARIANA SĂLĂGEAN

Despart


: